NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Documentul pe care tocmai îl parcurgeți este unul dintre modurile în care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală. Aceasta notă conține informații importante pentru dumneavoastră prin care vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

 • CUI DAȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. MARTIN CLINIC S.R.L., cu sediul in str. Vlad Județu, nr.46, București, parter, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3037/07,03,2019, CUI40748214.

Telefon 0754 882 288, E-mail: office@martinclinic.ro, în continuare „Operator” în conformitate cu legislaia în vigoare.

 • CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ OPERATORUL?

Societatea colectează datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Astfel că atunci când vă creați un cont pe site-ul nostru, ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, cod postal, număr de telefon.

 • CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PE BAZA CĂRUIA PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucrăm datele cu caracter personal în baza consimtământului dumneavoastră ,

 • CARE SUNT SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs. cum ar fi:

  a) Crearea și administrarea contului,
  b) Preluarea, prelucrarea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor,
  c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
  d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
  h) Oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile noastre

2. Pentru respectarea legislației aplicabile, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Datele cu caracter personal colectate in scopul mentionat mai sus sunt strict si imperios necesare, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea procesarii comenzilor dumneavoastră.

 • CUI TANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dvs vor fi utilizate in relația cu firmele de curierat care vă vor aduce bunurile comandate la adresa de livrare pe care ne-ați indicat-o. Datele transmise acestora vor fi strict limitate la serviciul prestat.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte companii, organizații din țară sau din afara țării. In cazul în care datele se vor transfera veți fi informat.

 • CARE ESTE TERMENUL PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru plasarea unei comenzi fără a vă creea un cont pe platforma www.martinclinic.ro vor fi prelucrate pe o perioadă de 3 luni după care acestea vor fi șterse.

Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați prin creearea unui cont pe platforma www.martinclinic.ro vor fi stocate atât timp cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Datele personale legate de plăți/facturare vor fi stocate conform legislației în vigoare.

 • CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Am implementat practici si politici dedicate prelucrării datelor personale, ne-am asigurat că datele pe care le prelucrăm sunt cele necesare, adecvate si relevante pentru scopurile din aceasta notă și am luat măsuri tehnice și de securitate privind protejarea datelor dumneavoastră.

 • DATELE PERSONALE FAC PARTE DINTR-UN PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT?

Vă informăm ca datele dumneavoastră personale nu fac obiectul unui proces decizional adoptat exclusiv prin mijloace automatizate ( crearea de profiluri) în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, etc

 • CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ?

Conform legislației în vigoare aveți umătoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces. Puteți formula cereri prin care să obțineți confirmarea prelucrării datelor, categoriile de date prelucrate precum și alte informatii suplimentare legate de prelucrare;
 2. Dreptul la rectificare . Aveți dreptul de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) . Aveți dreptul de a solicita să vă fie șterse datele cu caracter personal, fără intârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • retragerea consimtământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • exercitarea dreptului de opoziție și inexisța unor motive legitime care să prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți solicita restricționarea prelucrării în urmatoarele cazuri:
  • contestati exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
  • în cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicităpentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;
  • în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp in care Operatorul verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 2. Dreptul la opoziție. Presupune dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj catre responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office@consultanta-dpo.ro sau operatorului la adresa de e-mail office@martinclinic.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul operatorului. Termenul pentru primirea unui răspuns este de 30 de zile.

 • CE AUTORITATE ESTE COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Aceasta este responsabilă cu supravegherea prelucrarii datelor cu caracter personal.